دانلود تحقيق جامع وکامل درباره اقليدس |1431205|

دانلود فایل کامل پروژه ی دانلود تحقيق جامع وکامل درباره اقليدس با لینک مستقیم از سایتدانلود تحقیق جامع وکامل درباره اقلیدس,اقلیدس,مقاله پیرامون اقلیدس,فایل تحقیق درباره اقلیدس,

توضیحات کلی و جزئی در مورد مقاله دانشگاهی دانلود تحقيق جامع وکامل درباره اقليدس

50صفحه مقدمه كسي كه هندسه نمي‎داند از اين در داخل نشود، كتيبة سر در روي آكادمي افلاطون بيشتر مردم نمي‎دانند كه در حدود يك سده و نيم پيش انقلابي در زمينة هندسه روي داد كه از لحاظ علمي به عمق انقلاب كوپرنيكي در نجوم، و از جنبة نتايج فسلفي به اهميت نگرة تكامل داروين بود. كاكستر[1]، هندسه‎دان كانادايي مي‎نويسد: «تأثير كشف هندسة هذلولوي در تصوري كه از حقيقت و واقعيت داريم آنچنان عميق بوده است كه بدشواري مي‎توانيم تصور كنيم كه امكان وجود هندسه‎اي غير از هندسة اقليدسي تا چه اندازه در سال 1820 تكان دهنده جلوه‎ كرده است.» اما همة ما امورزه نام هندسة فضا – زمان نگرة نسبيت اينشتاين را شنيده‎ايم. «در واقع، هندستة پيوستار[2] فضا – زمان به حدي به هندسة تا اقليدسي وابسته است كه آگاهي از اين هندسه‎ها شرط لازم براي درك كامل جهانشناسي نسبيت است.» هندسة اقليدسي، همان هندسه‎اي كه شما در دبيرستان خوانده‎ايد، هندسه‎اي است كه بيشتر براي تجسم جهان مادي به كار مي‎بريم. اين هندسه از كتابي به نام اصول[3] به دست ما رسيده …